Het gaat beter met de woningmarkt, of beter gezegd het gaat minder slecht.

Dinsdag 05 augustus 2014 om 09:25

Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt is sinds de zomer van 2012 vrijwel onafgebroken toegenomen tot 90.

De schaal loopt van 0 tot 200, wat betekent dat ondanks de stijging er nog altijd sprake is van een licht negatief sentiment.

Ook blijkt dat bijna de helft van de koopwoningbezitters bereid is om maximaal 30.000 euro verlies te nemen bij verkoop van de woning en dit bedrag mee te financieren bij aankoop van een nieuwe woning. De Rabobank voorziet in 2014 meer verkopen en een lichte prijsstijging. De bank verwacht dat de lagere prijzen van woningen en het toenemende consumentenvertrouwen meer impact hebben op de markt dan de negatieve factoren zoals de restschuldproblematiek en de verdere oplopende werkloosheid. Wel zal de nieuwbouw markt pas later van de gunstige marktomstandigheden profiteren, volgens de Rabobank.

Bron: NEPROM

Volg ons op Social Media