Minder hypotheekkrediet voor tweeverdieners met laag inkomen

Dinsdag 07 december 2010 om 18:39

Bij tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van €35.000 per jaar daalt het leenbedrag per 1 januari 2011 van € 160.000naar € 129.000. Bij eenverdieners met een inkomen van € 35.000 daalt hetmaximale leenbedrag van € 167.000 naar € 160.000. Dat stelt deStichting Waarborgfonds Eigen Woningen, dat de NationaleHypotheekgarantie uitvoert.
De verlaging komt door de strengere eisen voor een- en tweeverdienersdie een hypotheek met NHG afsluiten. Volgens de stichting worden vooralde huishoudens getroffen met twee kleine inkomens, waarvan het hoogsteinkomen lager is dan € 24.000 en de partners samen goed zijn voor circa €35.000.
Nibud
Het Nibud stelt dat koppels straks niet meerhun inkomens mogen optellen bij het afsluiten van een hypotheek. Dewoonlasten worden bepaald naar de draagkracht van de meestverdienende.Ook berekende het instituut voor budgetvoorlichting dat huishoudens in2011 minder kunnen besteden aan wonen, omdat andere vaste lasten zoalsde zorgverzekering duurder worden. Dit heeft met name gevolgen voor delage inkomens. Modale en hogere inkomens kunnen straks ‘slechts’ 5%minder lenen. Ook de gewijzigde belastingtarieven per 2011 pakkenongunstig uit voor de lage inkomens.
Bron: www.pleinplus.nl

Terug naar overzicht |Naar boven

Volg ons op Social Media