Minder hoge hypotheek voor piloten en artsen

Donderdag 30 december 2010 om 13:19

ABN Amro gaat minder gemakkelijk hypothekenverstrekken aan piloten, medisch specialisten, tandartsen en huisartsen.Dit zegt John Smeets, hoofd producten van ABN Amro, in een gesprek methet Financieele Dagblad. ABN Amro is marktleider voor hypotheken aanartsen en piloten. De bank heeft op Schiphol een speciale pilotendesk. Het verscherpte beleid zal volgens ABN Amroleiden tot minder hoge hypotheken voor deze beroepsgroepen. Nu wordenaan deze beroepsbeoefenaren bovengemiddeld vaak tophypotheken verstrekt.Ook zal het karakter van de hypotheek veranderen. ABN Amro zal vooralminder vaak aflossingsvrije hypotheken gaan verstrekken.
“Overhet algemeen gaat het om succesvolle mensen voor wie tot voor kort ‘thesky the limit’ was”, zegt Smeets. Maar volgens hem worden ook dezeberoepsgroepen door de economische crisis geraakt. “De vooruitzichtenvan de ene piloot zijn niet meer dezelfde als voor de andere. Hetzelfdegeldt voor medisch specialisten.”
Vanaf 1 januari gaat hetgenerieke beleid – waarbij de bank uitgaat van vaste criteria voor eenhele beroepsgroep – op de schop. Smeets: “Er is voor deze groepen meermaatwerk nodig.”
ABN Amro wil meer gegevens hebben bijhypothekenaanvragen van piloten, medisch specialisten, tandartsen enhuisartsen. Smeets: "Vroeger was het “u bent medicus, dan is het welgoed”. Dat beleid gaat veranderen." Ook voor piloten ‘kon het niet op’.De economische crisis heeft volgens Smeets echter effect gehad voor dearbeidsmarkt voor piloten. “We gaan meer kijken naar de kwaliteit vanhet arbeidscontract en naar de maatschappij waarvoor piloten werken.”
Bron: Het Financieele Dagblad

Terug naar overzicht |Naar boven

Volg ons op Social Media