Vraag naar hypotheken stabiliseert

Donderdag 30 december 2010 om 12:39

HOUTEN – Na jaren van dalingen is de vraag naar hypothecaireleningen zo goed als gestabiliseerd. Dit is te lezen in het StatistischBulletin wat de Nederlandsche Bank (DNB) woensdag publiceerde.
Mededoor de financiële crisis, welke in 2007 uitbrak, was de activiteit opde hypotheekmarkt in de afgelopen jaren teruggelopen. Dekredietverlening kwam door de crisis flink onder druk te staan.
Devraag naar hypotheken is in het derde kwartaal van dit jaar echter nogmaar nauwelijks afgenomen, de verwachting is dan ook dat deze in hetlaatste kwartaal zal stabiliseren.
De aanzienlijk minder groteafname is voornamelijk te danken aan de verbeterde vooruitzichten voorde woningmarkt en herstel van het consumentenvertrouwen in dewoningmarkt. Volgens DNB is het niet zo dat banken hunkredietvoorwaarden voor hypotheken verder aanscherpten.
Hetafsluiten van een hypotheek is wel duurder geworden. Afgelopen septemberkwamen de tarieven van hypothecaire leningen met een looptijd vanlanger dan tien jaar, voor het eerst sinds begin 2007 weer rond de 5%uit.
Bron: hypotheekrente.nl

Terug naar overzicht |Naar boven

Volg ons op Social Media