Gemeenten laat huis eigenaren gemiddeld meer onroerendezaakbelasting (OZB) betalen.

Donderdag 05 maart 2015 om 08:50

Veel gemeenten houden zich niet aan de afspraken met het rijk wanneer het over onroerendezaakbelasting (OZB) gaat. Huis eigenaren gaan gemiddeld 3,4 procent meer betalen.

Dit is gemeld door de Vereniging Eigen Huis (VEH). Volgens gemaakte afspraken zou dit maximaal 3 procent zijn.
VEH blijft daarom aandringen bij de landelijke politiek op een maximale stijging van de belasting op een eigen woning. In de verschillende gemeenten zoals Muiden, Veendam en Boekel neemt de OZB met tientallen procenten toe, melde VEH. in 29 gemeente is er zelfs sprake van een toename van 10 procent of zelfs nog meer.
Daarin tegen gaan in een aantal gemeenten juist de OZB omlaag zoals in Alkmaar-Schermer en Hardinxveld-Giessendam.

De huiseigenaren worden op geen enkele manier beschermd tegen een laste verzwaring van deze omvang. Gemeenten kunnen de belasting op een eigen huis zomaar van het ene op het andere jaar met tientallen procenten verhogen. Hier zal verandering in moeten komen.
De VEH stelde verder dat er ook bij de afvalstoffen- en rioolheffing forse verhogingen zijn. Zo gaat in Eemsmond de afvalstoffenheffing met 71 procent omhoog. In Lelystad neemt de rioolheffing met 79 procent toe.
De totale woonlasten (ozb, afvalstoffen- en rioolheffing) stijgen in Zwartewaterland en Oirschot het sterkst, met gemiddeld 20 procent meer aan belastingen en heffingen, aldus de VEH. Grootste daler is Littenseradiel met een afname van ruim 9 procent.

Volg ons op Social Media