Energielabel en de kosten ervan

Besparen

Je kunt een energielabel voor uw woning latenopstellen door een erkende (gecertificeerde) adviseur. De adviseur komtlangs en onderzoekt je huis op een aantal punten. Na het onderzoekstelt hij of zij het energielabel vast.
Zelf energielabel opstellen
Je kunt niet zelf een energielabel opstellen, alleen eengecertificeerd adviseur kan dat. Wel kun je zelf een goede indrukkrijgen van het mogelijke label voor je woning aan de hand van deenergiebesparingsverkenner.
Kosten energielabel
De kosten van het energielabel hangen af van de woning. Zo iseen rijtjeshuis gemakkelijker te beoordelen dan een vrijstaande woning. Je kunt voor de beoordeling van je woning offertes aanvragen en zelf eenadviseur kiezen aan wie je opdracht verleent een energielabel voor uwwoning af te geven. Voor appartementen kan een adviseur het hele complexin een keer bekijken en per appartement een relatief goedkoopenergielabel afgeven. Dit moet je dan via de Vereniging van Eigenaars(VvE) regelen.
Klacht energielabel
Ben je niet tevreden met het energielabel dat aan je huis istoegewezen of duurt het lang voordat je het energielabel krijgt, dan kun je het beste eerst proberen om er samen met je adviseur uit te komen.Lukt dit niet, dan kun je een klacht indienen bij de certificerendeinstelling door wie de adviseur is gecertificeerd. Voor een overzichthiervan kun je terecht op de website van de stichting KwaliteitsborgingInstallatiesector (KBI).
Helpt dit ook dit niet, dan kun je deklachtenprocedure van de KBI volgen. Bij een gegronde klacht krijg jeeen nieuw energielabel en zijn de kosten van de klacht voor de adviseur.Bij een ongegronde klacht loop je het risico dat je zelf de kosten vande klacht moet betalen.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media