Wat te doen bij brand

Brand en veiligheid

Hoe je moet handelen bij brand in huis is afhankelijk vanhoe groot de brand is. Een beginnend brandje kun je blussen met eenbranddeken of een brandblusser. Is de brand echter te groot om zelf teblussen, dan moet je zo snel mogelijk naar buiten gaan.
Huisgenoten en kinderen
Waarschuw altijd je huisgenoten en neem kinderen enhuisdieren mee. Help waar mogelijk anderen die moeilijk zelf kunnenvluchten.
Vluchtroute
Het is belangrijk een vluchtroute te hebben als er branduitbreekt in je woning. Houd daarbij deuren en ramen gesloten en sluitdeuren achter je. Zo voorkomt je misschien dat de brand zich uitbreidt.Maak bij het vluchten geen gebruik van de lift, maar neem altijd detrap. Als je het gebouw niet meer kunt verlaten, kun je het beste vooreen raam aan de straatkant gaan staan. Op die manier kan de brandweer jezien, om je te komen redden.
Dikke rook
Als de rook zo dik is dat je er niet doorheen kunt kijken, ishet verstandig om laag bij de grond te blijven, want rook stijgt op. Hethelpt ook een natte doek voor je neus en mond te houden.
Brandwonden behandelen
Brandwonden koel je 10 minuten met water, liefst met lauw,zacht stromend leidingwater. Ondertussen verwijder je de kleding dieniet aan de wond kleeft. Je moet niets op de brandwond smeren. Bedek dewond losjes met steriel verband of een schone doek of laken. Bij blaren,aangetaste huid, elektrische en chemische verbranding moet je altijd eenarts raadplegen.
Na afloop van de brand
Na de brand kun je terecht bij Slachtofferhulp voorpraktische en juridische adviezen, maar ook voor emotionele steun. Neemook contact op met je verzekeraar. Je inboedelverzekering dekt de schadeaan het eigen meubilair. Hebben anderen schade opgelopen(bijvoorbeeld uw buren), dan dekt je aansprakelijkheidsverzekering eventueel de kosten.
Meer informatie over hoe te handelen bij brand in huis
Meer informatie vind je op de website van de brandweer en opde website Alles over brandveiligheid. Je kunt ook terecht op de websitevan Consument en Veiligheid.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media