Legionellabacterie

Onderhoud

Je kunt alleen door de legionellabacterie worden besmet als het besmettewater wordt verneveld en je dit inademt. Verneveling van water vindtplaats bij huishoudelijk gebruik van leidingwater (zoals douchen), maarook in bubbelbaden (whirlpools).
Douche
Om het risico na enige weken afwezigheid terug te dringen,kun je bij thuiskomst het beste de douche doorspoelen met heet water. Houd hierbijde douchekop bij de afvoerput.
Bubbelbad
Je bubbelbad kun je het beste iedere keer vullen met wateruit een warmwatertoestel dat is afgesteld op minimaal 60°C. Je moet hetbad leeg laten lopen na gebruik en het regelmatig schoonmaken methuishoudmiddelen, zoals chloor. Het is belangrijk dat je de filtersgeregeld vervangt of grondig schoonmaakt.
Kranen
Kranen waarvan de leidingen bovengronds of bijna bovengrondsliggen, kunnen een risico vormen. Door de buitentemperatuur kan hetwater opwarmen tot een temperatuur waar legionella in kan groeien,vooral als de kraan weinig wordt gebruikt. Als het water wordt gebruiktvoor douchen of sproeien is het belangrijk om de kraan en de leidingeneerst goed te laten doorspoelen.
Tuinslang
Als de tuinslang aangesloten is op de koudwaterkraan is hetrisico op legionella klein. Het risico op groei van delegionellabacterie neemt toe als een tuinslang langere tijd in de zonblijft liggen of als de tuinslang minder vaak gebruikt wordt enstilstaand water bevat. Daarom moet je de tuinslang na gebruik leeg latenlopen.
Airconditioning en luchtbevochtigers
Als water in vernevelde vorm uit de airconditioning komt, kande legionellabacterie zich verspreiden. Hoe je dit voorkomt kun jenavragen bij de leverancier van het apparaat. Een huishoudelijkeairco-installatie met een gesloten koeling kan geen legionellaveroorzaken. Een luchtbevochtiging die met verdamping werkt, vormt ookgeen risico. Typen die werken met verneveling vormen wel een risico. Jeverkleint dit risico door de sproeiers van luchtbevochtigers wekelijksschoon te maken met chloor.
Watermonsters controleren op legionella
Je kunt thuis watermonsters laten controleren op legionella.Dit is alleen nodig als je twijfelt aan de veiligheid van jeleidingwaterinstallatie. Voor advies en informatie kun je terecht bij jewaterleidingbedrijf.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media