Kakkerlakken

Ongedierte

Het is erg vervelend om kakkerlakken in de woning tehebben, bovendien kunnen de insecten schadelijk voor de gezondheid zijn.Als er eenmaal één kakkerlak in huis is, is er snel sprake van eenplaag.
Kakkerlakken verspreiden bacteriën, schimmels enziektekiemen, planten zich snel voort en verspreiden zich gemakkelijk.Sommige mensen hebben een allergie voor stoffen die vrijkomen uituitwerpselen en dode dieren. Verder scheiden kakkerlakken eenonaangename, enigszins muskusachtige geur af.
Dat zijn voldoende redenen om bij de eerste de beste kakkerlak totbestrijding over te gaan. Een enkele kakkerlak kun je nog zelfbestrijden. Maar als er sprake is van een plaag kun je beter eenprofessionele ongediertebestrijder inschakelen. Deze gebruikt chemischebestrijdingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.
Preventie
Het is belangrijk om preventieve maatregelen te nemen, zeker als inomliggende woningen sprake is van overlast door kakkerlakken. Houd jehuis, en vooral de keuken, zeer schoon om een kakkerlakkenplaag tevoorkomen. Beperk de verspreidingsmogelijkheden van de kakkerlakken doorkieren en spleten te dichten en ventilatieopeningen te voorzien vankunststof roosters of een nylonkousje.
Kakkerlakken liften gemakkelijk mee met wasgoed en tweedehands spullen. Controleer deze spullen en maak ze goed schoon.
Zelf kakkerlakken bestrijden
Je kunt kakkerlakken bestrijden meteen spuitbus die permethrin bevat.Zo’n spuitbus is bedoeld voor de bestrijding van kruipende insecten,waaronder dus ook kakkerlakken. De kans is echter groot dat overlevendeeitjes uitkomen, waardoor het kakkerlakkenprobleem na twee maanden kanterugkomen.
Kakkerlakken zijn ook met lijmvallen te vangen. Dat zijn kartonnendoosjes met een lijmplankje of een vel met lokstof erin. Zet de lijmvalneer op plaatsen waar kakkerlakken graag verblijven, zoals achterkoelkasten, onderin gootsteenkastjes en bij elektrische apparatuur. Als jede lijmvallen goed plaatst kun je hiermee een beginnende plaagtegengaan zonder gif te gebruiken. Blijven er kakkerlakken komen, dan isprofessionele bestrijding nodig.

Houd de keuken schoon om een kakkerlakkenplaag te voorkomen.
Vaak luchten helpt, omdat de kakkerlak niet van tocht houdt. Ookeen lagere temperatuur in huis, vooral in keuken en badkamer, werktpreventief.
Je kunt de verspreidingsmogelijkheden van de kakkerlakkenbeperken door kieren en spleten te dichten. Ventilatieopeningen kun jevoorzien van kunststof roosters of een nylonkousje.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media