Zilver- en ovenvisjes

Ongedierte

Zilvervisjes, ovenvisjes en papiervisjes komenveel voor in woningen. Bij overlast is het belangrijk om na te gaan metwelk beestje je te maken hebt. Het papiervisje kan veel schadetoebrengen aan boeken, behang of kleding, en is daarmee oorzaak van demeeste overlast. Het zilvervisje doet meestal weinig kwaad. Bestrijdingis zelden nodig.
Zilvervisjes, ovenvisjes en papiervisjes zijn zilverachtig glanzendekruipende insecten, die wegvluchten als ze worden gestoord. De diertjeslijken op elkaar, maar hebben uiteenlopende voorkeuren voor temperatuuren vochtigheid, waarvan u gebruik kunt maken om de beestjes tebestrijden.Papiervisjes kunnen veel schade veroorzaken in warme, goedgeïsoleerde woningen terwijl de aanwezigheid van zilvervisjes wijst opeen vochtprobleem. Buiten de materiële schade die de visjes kunnengeven, kunnen ze allergische reacties oproepen bij mensen die hiervoorgevoelig zijn.
Bestrijding
Als u in huis een enkel oven- of zilvervisje ziet, zijn preventievemaatregelen voldoende om overlast voor te zijn. Zilvervisjes kunt u meteen huismiddeltje bestrijden, zoals een halve aardappel in een openplastic zak.
Tegen het papiervisje kunt u middeltjes op basis van kiezelgoerinzetten (ook wel bekend als diatomeeënaarde). Kiezelgoer is een fijnpoeder dat bestaat uit de celwanden van afgestorven kiezelalgen; hetdood insecten omdat het hun beschermende waslaag beschadigt. Vraagernaar bij de drogisterij.Houdt papiervisjes in huis scherp in degaten. Als het aantal papiervisjes blijft toenemen, kunt u eenprofessionele bestrijder in schakelen. Het is aan te raden buren bij debestrijding te betrekken, omdat herbesmetting via spleten en kierenvanuit een naburig pand mogelijk is. Herbesmetting kan ook plaats vindenvia oude boeken, tijdschriften en kranten en tweedehands kleding.

Breng behang naadloos aan; papiervisjes gaan graag achter loszittende delen zitten.
Controleer boekenkasten en schilderijen regelmatig op vraatschade, vooral als ze staan opgeslagen in een warme ruimte.
Zorg voor voldoende ventilatiemogelijkheden in huis.
Zilvervisjes, ovenvisjes en papiervisjes moeten op verschillendewijze bestreden worden. Bij twijfel is het aan te raden enigeexemplaren op te sturen naar het KAD en op naam te laten brengen.

Naar boven | Terug naar overzicht

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media