Algen uit de vijver verwijderen

Tuin & planten

Een mooie vijver in de achtertuin met helder water, mooie planten enmooie vissen. Een echte liefhebber kan zich hier uren mee vermaken. Maarhet komt helaas te vaak voor dat de vijver wordt belemmerd door hetonkruid van het water: algen.
Algen kunnen je vijver flora en faunagoed verpesten en zijn een doorn in het oog. Meerdere oorzaken zijnaan te wijzen als het gaat om het hoe en waarom er algen in de vijverzitten.
Algen bestaan in meerdere vormen, vaak vooral onderverdeeld in dedraadalgen en zweefalgen. De eerstgenoemde algen zijn vaak lange groeneslierten die je makkelijk kunt vastgrijpen en dus tastbaar zijn. Dezweefalgen zijn niet tastbaar en zijn herkenbaar aan groen water. Algenzijn aan de ene kant erg lastig en vervelend, maar hebben ook eenpositieve werking. Algen nemen namelijk de aanwezige nitraten ennitrieten, afvalstoffen, uit het water op waardoor deze niet meerschadelijk voor je vissen kunnen zijn.

De voeding in het water moet ergens heen kunnen, is dit niet mogelijk danontstaat de alg. Zorg ervoor dat je voldoende zuurstofplanten in jevijver hebt die deze voeding kunnen omzeten in zuurstof. Neem hierbijeen minimum aan van 3 zuurstof planten per 1000 liter. De nitraten enfosfaten worden opgenomen door deze planten.
Voeg enkele algeneters toe aan de vijver. Dit zijn vissen die leven van de algen.
Gebruik een UVC-filter. Dit is een lamp waardoor het waterstroomt (in combinatie met een pomp en of extra vijverfilter). Deze lampdoodt de zweefalgen en zorgen voor helder vijverwater. De zweefalg isniet opgewassen tegen UVC straling.
Denk vooral aan voldoende zuurstofplanten. Dit zijn de natuurlijke algenbelemmeraars.
Algen kun je ook doden door simpelweg een paar stuivers in de vijver tegooien. Een stuiver is gemaakt van koper en dit materiaal zorgt ervoordat de algen de voedingstoffen uit het water niet op kunnen nemen en dusdoodgaan.

Naar boven | Terug naar overzicht

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media