Verzekering bij verhuizen

Verhuizen

Het is verstandig om eens goed te kijken naar je verzekeringen als je binnenkort gaat verhuizen. Controleer bijvoorbeeld hoe het zit met je inboedelverzekering, ben je wel verzekerd tijdens je verhuizing? Vraag dit eventueel na bij je verzekeraar en laat je goed adviseren op dit gebied.Het is verstandig om dat snel te doen. Je moet ook je verzekeringsmaatschappij van je adreswijziging op de hoogte stellen. Doe je dat niet, dan vervalt je inboedelverzekering na bepaalde tijd. Over het algemeen is deze termijn dertig dagen, maar er zijn uitzonderingen.Waar je vooraf ook goed naar moet kijken, zijn de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering en de verzekeringsmogelijkheden tijdens het transport.Verzekering tijdens het transportAls je het verhuizen door een professioneel verhuisbedrijf laat doen, geldt over het algemeen dat deze de door zijn toedoen ontstane schade moet vergoeden. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde. Er zijn echter een aantal gevallen waarin je de verhuizer niet aansprakelijk kunt stellen voor de schade.Als je bijvoorbeeld het laden of lossen, het in- of uitpakken van de inboedel, het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de meubelen zelf doet of door je familie/vrienden laat doen. Ook voor het afsterven van planten en het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur is de verhuizer niet aansprakelijk.Je kunt hiervoor ook een aparte verzekering afsluiten via de verhuizer. De premie van deze extra verzekering is voor jouw eigen rekening. Schade dien je direct te melden bij de verhuizer.InboedelverzekeringDeze verzekering geldt doorgaans alleen zolang de inboedel zich bevindt op het in de polis aangegeven adres. Als de inboedel wordt verplaatst dan wel verhuisd (en eventueel tussentijds wordt opgeslagen) dan gelden vaak andere voorwaarden betreffende de ‘dekking buiten de woning’.Dat betekent dat als er tijdens de verhuizing iets met jouw inboedel gebeurt, de polis meestel een beperktere dekking biedt. En dit heeft dan weer consequenties voor de schadevergoeding. Er zijn wel inboedelverzekeringen die tijdens een verhuizing voorzien in een dekking tegen de schade als gevolg van een ongeval met het vervoermiddel (de verhuisauto).Als de verhuizing of opslag langer duurt dan de periode die in de inboedelpolis wordt genoemd, kan het verstandig zijn om een aparte verzekering te nemen. Controleer dit dus voor je verhuizing of informeer bij je verzekeraar.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media