Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringen

Of het nu de kostbare vaas van oma is die wordt omgestoten of je kinddie met haar/zijn fiets een geparkeerde auto beschadigt. Een ongeluk zitin een klein hoekje. De bedragen kunnen hoog oplopen. Daarvoor is hetraadzaam om een aansprakelijkheidverzekering te hebben. Deze verzekeringdekt de schade die je onopzettelijk aan een ander hebt toegebracht en waarvoor je aansprakelijk bent.
Verzekerden en dekking
Er zijn twee soorten verzekeringen:
Aansprakelijkheidsverzekering voor een gezin. Hierbij zijn onder andere meeverzekerd

De verzekeringnemer
Zijn of haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner
Minderjarige kinderen
Meerderjarige ongehuwde kinderen die inwonend zijn of voor studie uitwonend zijn
Logés (secundaire dekking)

Aansprakelijkheidsverzekering voor een alleenstaande, hierbij zijn o.a. meeverzekerd:

Logés (tenzij deze op een andere aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd) Aansprakelijkheid en kinderen

Aansprakelijkheid en kinderen
Hierbij speelt de leeftijd van het kind een rol:

Kinderen tot 14 jaar zijn niet aansprakelijk voor hun daden.Hiervoor zijn de ouders aansprakelijk, ook al is er bij de kinderensprake van opzet.
Kinderen van 14 en 15 jaar kunnen zelf aansprakelijk worden gesteld.Daarnaast kunnen de ouders aansprakelijk worden gesteld, tenzij zijkunnen aantonen dat hen als ouders niets kan worden verweten voor deschade die door het kind is ontstaan.
Kinderen van 16 jaar en ouder zijn zelf aansprakelijk voor de schade die door hun is ontstaan.

Verzekerd bedrag
Je kunt een bedrag verzekeren van € 1.000.000,- tot € 2.500.000,-. In hetgeval van letselschade kan het schadebedrag enorm oplopen. Wijadviseren je daarom om minimaal € 1.250.000,- te verzekeren.
Controleren verzekerde bedrag
Het is verstandig om in minimaal iedere vijf jaar je verzekeringspakkette controleren. Er wordt geadviseerd om de verzekeringen extrate controleren bij verbouwingen, verhuizingen en bij wijzigingen in jesituatie (bijvoorbeeld als je gaat samenwonen of bij echtscheiding).
Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?
Dit is afhankelijk van het verzekerde bedrag en het eventueel gekozeneigen risico. Het verschil in premie tussen een lager of hogerverzekerd bedrag is niet groot.
Bron: www.eigenhuis.nl

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media