Opstalverzekering

Verzekeringen

Je kunt je huis verzekeren tegen schade die ontstaat door onder andere brand, blikseminslag, storm, explosie, water, olie, rook en roet. Ook opruimingskosten kunnen worden meeverzekerd. Je hebt de keuze uit verschillende eigen risico’s. Hoe hoger het eigen risico hoe lager de premie. Bij stormschade geldt meestel een verplicht eigen risico.
Wat is er verzekerd?
Bij een opstalverzekering is het particuliere huis verzekerd inclusiefde onroerende goederen die bij de woning horen, zoals schuurtjes,schuttingen, leidingen, centrale verwarming en sanitair. Als defundamenten zijn meeverzekerd moet dat speciaal op de polis vermeldworden in de fundamentenclausule. Het catastroferisico (bijvoorbeeldschade als gevolg van oorlog of natuurrampen) is altijd uitgesloten.
Soorten opstalverzekeringen en dekking
Een opstalverzekering dekt alleen schade aan het huis zelf; schadeaan interieur valt onder de inboedelverzekering. Bij het afsluiten vaneen opstalverzekering kun je kiezen uit verschillende vormen. Ook kun jeglas meeverzekeren.
Bij appartementen heeft de Vereniging van Eigenaren (VvE) eenopstalverzekering afgesloten voor het hele gebouw. Bij die polis kun jeeventueel een extra dekking afsluiten voor de veranderingen die je hebtaangebracht voor je eigen appartement, bijvoorbeeld voor het plaatsenvan een duurdere keuken.
De meest voorkomende vormen en de meest belangrijke schadeoorzaken van een opstalverzekering zijn:
Brandverzekering, met een dekking tegen:

Brand
Ontploffing
Blikseminslag

Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) met een extra dekking tegen:

Stormschade (windkracht 7 of meer)
Diefstal, vandalisme (alleen na binnendringing)
Waterschade door regenwater e.d. via dak en/of balkon
Waterschade door breuk aquarium of lekkend waterbed

Extra uitgebreide Gevarenverzekering (UGV+) met extra dekking tegen:

Schroei-, zeng- en smeltschade
Waterschade dat via de begane grond is binnengestroomd
Hak en breekwerk om een defecte waterleiding op te sporen

All-risk verzekering, met een dekking tegen:

Alle van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, plotseling en onverwacht ontstaan (meestal met eigen risico per schade

Verzekerd bedrag
Bij het afsluiten of wijzigen van een opstalverzekering moet dewaarde van het woonhuis vastgesteld worden. Het gaat dan om deherbouwwaarde van het woonhuis. Dit is het totaalbedrag dat nodig is omde verzekerde woning in dezelfde staat te herbouwen. Verzekeraarsgebruiken hiervoor diverse herbouwwaardemeters. Ook het Verbond vanVerzekeraars heeft een herbouwwaardemeter ontwikkeld.
Soms wordt de herbouwwaarde genoemd in een taxatierapport. Om deverzekerde waarde op peil te houden kan de opstalverzekering afgeslotenworden met een indexering van de verzekerde som. Sommige verzekeraarsgeven een garantie tegen onderverzekering. Hier kunnen wel voorwaardenvoor gelden. Er zijn maatschappijen waar je automatisch voor eenstandaard bedrag verzekerd bent. Je hoeft dan geen herbouwwaardemeter inte vullen.
Controleren verzekerde bedrag
Als je een indexering hebt op het verzekerde bedrag, is hetverstandig om de verzekerde som te controleren bij verhuizing enverbouwing. Gebruik daarvoor de herbouwwaardemeter die jeverzekeringsmaatschappij hanteert. Daarnaast is het verstandig om eensin de vijf jaar je verzekeringspakket te controleren.
Wat kost een opstalverzekering?
De hoogte van de premie hangt onder andere af van de bouwwijze van jewoning (hout, steen, pannendak, riet), de staat van onderhoud en deherbouwwaarde. Voor bijzondere panden, zoals monumenten, kunnenafwijkende voorwaarden en premies gelden.
Bron: www.eigenhuis.nl

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media