Rechtsbijstandverzekering

Verzekeringen

In het dagelijkse leven kun je te maken krijgen met juridischeconflicten. Hoe je dan moet handelen, is vaak niet bekend. En als je eenadvocaat inschakelt, lopen de kosten al snel op. Eenrechtsbijstandverzekering kan in die situaties uitkomst bieden.
Diverse modules
Een rechtsbijstandverzekering is een modulaire verzekering. De diverse modules zijn:

Verkeer
Inkomen
Consument en wonen
Medisch
Arbeid

Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij kun je deze los of gecombineerd afsluiten.
Wat is verzekerd?
Aan de hand van een chronologisch verslag van de gebeurtenissen en detoegestuurde stukken zal de rechtsbijstandverzekeraar je verzoekbeoordelen. Als deze gebeurtenis betrekking heeft op een van deverzekerde modules zal gezocht worden naar een passende oplossing. Datkan door het geven van advies, door overleg met beide partijen of doorhet nemen van juridische stappen. In de praktijk zullen dat problemenzijn op het gebied van:

Het verhalen van schade;
Tegen verzekerde gerichte strafvervolging;
Problemen of geschillen op het gebied van de arbeidsovereenkomst;
Problemen of geschillen op het gebied van de sociale wetten;
Problemen met contracten.

Wie zijn verzekerd?

De verzekeringnemer
Zijn of haar partner
Hun minderjarige kinderen
Hun meerderjarige kinderen die thuiswonend zijn of voor studie uitwonend zijn
Inwonende (schoon)ouders

Uitsluitingen
Uitsluitingen die vaak voorkomen zijn:

Problemen of geschillen met de fiscus
Echtscheidingen
Vermogensbeheer

Wachttermijn
Over het algemeen is er een wachttermijn van drie maanden na ingang van de polis.
Bron: www.eigenhuis.nl

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media