Woonlastenverzekering

Verzekeringen

Door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kan je inkomen flinkdalen. Daarom wordt bij het afsluiten van een hypotheek vaak geadviseerdom een woonlastenverzekering af te sluiten. Met zo’n verzekering kangedurende een bepaalde periode (een deel van) de maandelijksehypotheeklasten worden betaald. Je betaalt aan het begin van de looptijdeen bedrag ineens (een koopsom) of een maandelijkse premie.
Wel of geen verzekering?
Voordat je een woonlastenverzekering afsluit, is het verstandig omeerst uit te zoeken hoe hoog je inkomen is als je arbeidsongeschikt raaktof werkloos wordt. Daarnaast bieden sommige werkgevers ook vaak eenverzekering aan of je bent al standaard verzekerd door je werkgever. Hetis van belang om dit eerst uit te zoeken anders betaal je onnodigpremie.

Arbeidsongeschikt? Bij arbeidsongeschiktheidkun je wellicht aanspraak maken op de wet WIA, die sinds 1 januari 2006van kracht is. Hierover kun je alles lezen op de website van hetministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is het mogelijk dat je werkgever een collectieve verzekering heeft afgesloten of hetsalaris doorbetaalt als aanvulling op de WIA-uitkering.
Werkloos? Hoe hoog je inkomen is bij werkloosheid, kun je ook nalezen op bovengenoemde website.
Overige opties: Misschien kun je meer financiƫle ruimte creƫren door te besparen op je uitgaven of doordat je partner (meer) gaat werken.

Kom je tot de conclusie dat je de hypotheek bij werkloosheidof arbeidsongeschiktheid niet meer kunt opbrengen? Dan kun je eenwoonlastenverzekering overwegen. Een andere optie is om in zo’n geval uwwoning te verkopen en goedkoper te gaan wonen.
Aandachtspunten bij het afsluiten van een woonlastenverzekering.

Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid krijg je eenuitkering? Het heeft de voorkeur als de polis al bij 35%arbeidsongeschiktheid uitkeert.
Welke uitsluitingen zijn er? De verzekering dekt niet perdefinitie alles. Denk aan rugklachten of psychologische klachten. Hoeminder uitsluitingen, hoe beter. Lees de voorwaarden dus goed!
Hoe wordt bepaald voor hoeveel procent je arbeidsongeschiktbent? Gaat de verzekeraar uit van passende arbeid (uitgaan van werk datqua niveau en aard aansluit op de werkervaring) of volgt de verzekeraarde Nederlandse wetgeving (gangbare arbeid). Er zijn ook een paarmaatschappijen met een beroepsdekking; hier heb je recht op dekkingwanneer je je eigen beroep niet meer kunt uitoefenen.
Hoe lang is de looptijd van de verzekering bijarbeidsongeschiktheid en de maximale uitkeringsduur? Sluit dit aan op jebehoefte?
Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je kiezen voor eeneigen risico periode. Hierbij is het belangrijk om te weten of dewerkgever het loon gedurende het eerste ziektejaar volledig doorbetaalt.
Als je werkloosheid meeverzekert, hoe lang is de looptijd van deverzekering dan bij werkloosheid en wat is de maximale uitkeringsduur?Sluit dit aan bij je behoefte?
Kun je kiezen tussen een koopsom of een maandelijksepremiebetaling? Let op bij een koopsom loop je het risico bij stopzetten van de verzekering dat je maar een klein gedeelte van de teveelbetaalde premie terug krijgt.
Heb je bij afsluiten een tijdelijk of een vast contract? Bijde WW-dekking is het niet verlengen van een tijdelijk contract vaak nietverzekerd.

Bron: www.eigenhuis.nl

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media