Huurbescherming

Woning huren

Huurbescherming is bedoeld om de huurders te beschermen tegen de mogelijkheid van het opzeggen van het huurcontract door de verhuurder of eigenaar. Als huurder van een huis heb je rechten, je wordt wettelijk beschermd zodat je niet zomaar uit je huis gezet kunt worden door de verhuurder.
Vaak wordt de huurbescherming als belemmering gezien bij het verhuren van een huis. Omdat een huurder zoveel berscherming krijgt, val het vaak niet mee om een verhuurde woning ontruimd te krijgen.
Opzegging van de huur door de verhuurder is pas rechtsgeldig als de huurder hier ook schriftelijk mee akkoord gaat. In sommige gevallen moeten ook de medebewoners en onderhuurders akkoord gaan met de opzegging, zij hebben namelijk ook huurbescherming. Een huurcontract is niet noodzakelijk, een mondelinge overeenkomst is ook geldig. In het laatste geval is er echter vaak onenigheid over de exacte afspraken. Maak daarom altijd een contract op!
Einde huurcontract
De huurder kan de huur opzeggen met in acht neming van de in deovereenkomst genoemde periode. Bij de verhuurder is het iets ingewikkelder. In een contract genoemde einddatum is niet geldig. Deverhuurder moet de huur altijd opzeggen met een duidelijke en geldigereden om het contract te beeindigen.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media