Huurcontract opmaken

Woning huren

In een huurcontract staan de afspraken tussen de huurderen verhuurder van een woning. Voor het huurcontract gelden allebepalingen van huurbescherming. Voor niet-geliberaliseerdehuurcontracten gelden ook alle regels rond huurprijsbescherming, zoalsde regels voor huurverhoging of huurverlaging.
Onderdelen huurcontract
In een huurcontract staat onder meer:

Wie de huurder is.
Wie de verhuurder is.
De huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten).
De hoogte van de borg.
Het adres en een omschrijving van het gehuurde (zoals hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin).
De datum van ingang van het huurcontract.
Het tijdstip en wijze van betaling.
De datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd.
De afspraken over de onderhoudsverplichtingen.
De huisregels.
De handtekening van de huurder en de verhuurder.

Modelhuurcontract
Je kunt hier het modelhuurcontract downloaden van devereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Je kunt ook een papierenmodelhuurcontract aanvragen via de Nederlandse Woonbond. Er kunnenkosten aan verbonden zijn.
Servicekosten en onderhoud
Servicekosten zijn de kosten voor verschillende leveringen endiensten, zoals gas, water en elektriciteit. De kale huur en deservicekosten vormen het totale huurbedrag. Bij aparte vermelding van deservicekosten moet de hoogte en de samenstelling van de servicekostenworden aangegeven. In het huurcontract kunnen ook bijzondere afsprakenover onderhoud worden vastgelegd, bijvoorbeeld dat de huurder bepaaldeonderhoudstaken van de verhuurder overneemt.
Staat van de woning
Het is verstandig bij het begin van de huur de staat van dewoning schriftelijk vast te leggen. Je voorkomt dan bij het einde van dehuur problemen over het goed achterlaten van de woning (herstel in oudestaat).
Huurcontract onzelfstandige woonruimte (kamer)
Bij een huurcontract voor onzelfstandige woningen (kamers) kunnen de volgende (extra) afspraken van belang zijn:

De kale huur en de servicekosten.
Tijdstip en manier waarop betaald moet worden.
Hoe de huur opgezegd moet worden.
Wanneer de huur wordt verhoogd.
Coöptatierecht.Dit betekent dat de huurder bij vertrek een opvolger kan aandragen. Deverhuurder mag de opvolger meestal weigeren, maar moet daarvoor eengoede reden hebben.
Gebruik van gemeenschappelijke keuken, douche of bad, wasmachine, wc, kabel en telefoon.
Schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.
Soort verwarming.
Meubels en stoffering.
Of het toegestaan is om huisdieren te houden.
Privacy (zijn de kamers afsluitbaar) en overlast.
Of bezoek en logés zijn toegestaan.

Meer informatie
Met vragen kun je terecht bij de Huurcommissie en bij de Nederlandse Woonbond. Lees ook het uitgebreide artikel over huurovereenkomsten.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media