Huurtoeslag aanvragen

Woning huren

Huur je een huis en ben je in verhouding tot je inkomen veel geldkwijt aan huur? Dan kun je een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen:de huurtoeslag. Op toeslagen.nl (van de Belastingdienst) kun je redelijk eenvoudig berekenen in hoeverre je recht hebt op de diverse toeslagen.
Voor de huurtoeslag moet je huur lager zijn dan €652,52 per maand. Ben jejonger dan 23? Dan ligt de grens op €361,66 per maand. Bovendien mag je inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan €21.625 perjaar als je alleen bent, of €29.350 als je samenwoont.
Hoe werkt huurtoeslag in 2011?
Na je aanvraag ontvang je binnen 8weken bericht. Dit bericht heet een voorschotbeschikking. Hierop staat hoeveel huurtoeslag jevoorlopig krijgt. Binnen 8weken na je aanvraag of wijziging staat het1e bedrag op je rekening.
Je kunt de huurtoeslag op je eigen rekening laten storten. Je kunt het ookdirect laten storten op de rekening van de verhuurder. De verhuurder verrekentde huurtoeslag dan met de huur die je moet betalen. Je betaalt dus minderhuur. Als je dit wilt, moet u in je aanvraag het rekeningnummer van jeverhuurder invullen. Vraag wel eerst aan je verhuurder of hij dezemogelijkheid biedt.
Na afloop van het jaar: de definitieve berekening
Na afloop van het jaar krijg je de definitieve berekening van jehuurtoeslag: de ‘beschikking Definitieve berekening’. Je definitievejaarinkomen is dan bekend. We kunnen dan uitrekenen op hoeveelhuurtoeslag je echt recht had. Het verschil moet je betalen of krijg jealsnog op je rekening.
Als je te veel huurtoeslag hebt ontvangen, krijg je ook eenterugvorderingsbeschikking. Dit is een bericht waarin staat hoeveel geld je moet terugbetalen.
Nieuwe situatie? Nieuw toeslagbedrag!
Verandert in de loop van het jaar je inkomen of woonsituatie? Geefdan direct een wijziging door. Wij passen je toeslagbedrag aan. Je krijgtook een nieuwe voorschotbeschikking met daarop het aangepastetoeslagbedrag.
Automatisch huurtoeslag 2012
Je hoeft maar 1keer huurtoeslag aan te vragen. Daarna krijg je detoeslag elk jaar vanzelf. Aan het einde van 2011 krijg je dan ookautomatisch de voorschotbeschikking voor 2012. Opnieuw aanvragen is nietnodig.
Lees alles over de huurtoeslag op de website van de Belastingdienst: toeslagen.nl

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media