Kan ik mijn huurwoning kopen?

Woning huren

Het is mogelijk een huurwoning te kopen, maar de verhuurder(woningcorporatie of particuliere verhuurder) is niet verplicht om dehuurwoning aan jou te verkopen. De verhuurder beslist zelf welke woningenhij wel of niet verkoopt.
Afspraken koop huurwoning
De verhuurder beslist zelf welke woningen hij wel of nietverkoopt. Soms verkoopt de verhuurder de woning niet omdat er dan nietgenoeg woningen overblijven voor de verhuur. Een woningcorporatie kan deafspraken vastleggen over de doorverkoop en over het terugkopen van dewoning in een contract met de huurder. Hierbij kunnen ook afsprakenworden gemaakt over de verdeling van eventuele winst of verlies.
Rentelasten koop huurwoning
Bij verkoop van een huurwoning kan de verhuurder een deel vande rentelasten op zich nemen of een korting op de koopprijs geven om jeals starter te steunen. Particuliere verhuurders doen dat meestal niet,woningbouwcorporaties in sommige gevallen wel.
Taxatie huurwoning
Er zijn geen wettelijke eisen aan de staat waarin eenhuurwoning moet verkeren voordat deze wordt verkocht. De verkoopwaardemoet aan de hand van een taxatierapport worden aangetoond. Bij een groepvan ongeveer gelijke woningen is een verzameltaxatierapport voldoende.De woningen worden dan ingedeeld in categorie├źn (bijvoorbeeldtussenwoning, hoekwoning, etage enzovoort).
Geldigheid taxatierapport
Het taxatierapport mag niet langer dan 1 jaar voor demeldingsdatum zijn opgesteld. Wanneer een goedgekeurd verkoopbesluitlater dan 1 jaar na die goedkeuring wordt gerealiseerd, moet deverkoopprijs door de verhuurder opnieuw bepaald worden. Hiervoor moeteen makelaartaxateur ingeschakeld zijn.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media