Wat is een huisvestingsvergunning?

Woning huren

Als je in Nederland een zelfstandige woning huurt heb je vaak niet alleen een huurcontract met de verhuurder nodig, maar ook toestemming van de gemeente. Dit heet een huisvestingsvergunning. De regels voor een huisvestingsvergunning verschillen per gemeente.
In het algemeengeldtdateen huisvestingsvergunning nodig isvooreen zelfstandige huurwoningmet een kale huurprijs onder eenbepaalde grens. Je hebt devergunning ook nodig als je een huis wiltkopen beneden de jaarlijks vastgestelde koopprijsgrens. Informeer bij jegemeente naar de exacte bedragen van huur enkoopprijs.
Het is verstandig om eerst uit te zoeken of je eenhuisvestingsvergunning moet aanvragen en of je daarvoor in aanmerkingkomt. Doe ditvóórdat je een huur- of koopcontract tekent. Het uitersterisico van het wonen zonder vergunning kan zijn dat je de woning moetverlaten.
Voorwaarden voor een huisvestingsvergunning:

Je dient 18 jaar of ouder te zijn.
Je bent Nederlands of woont legaal in Nederland.
Je hebt een binding aan de regio, of bent “gelijkgesteld”.
Je mag niet te goedkoop wonen.
Je mag niet te groot wonen.

Woonvergunning
Een huisvestingsvergunning is niethetzelfde als een woonvergunning. Deze laatste vergunning heb je nodigals je in een gebouw wilt gaan wonen dat van oorsprong niet bedoeld is omals woonruimte in gebruik te nemen.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media