Bepaling WOZ-waarde

Woning kopen

De gemeente bepaalt de waarde op je beschikking van de Wet waarderingonroerende zaken (WOZ) aan de hand van een taxatie. In de taxatie staatwat de vrije verkoopwaarde van je woning is. Bij de WOZ-waardering wordtgeen rekening gehouden met huur, verhuur, hypotheken en anderezakelijke rechten, zoals erfpacht.
Beperkt aantal woningen getaxeerd
Niet elke woning in Nederland wordt apart door een taxateurbezocht. Verspreid door de gemeente bezoeken taxateurs woningen dierepresentatief zijn voor een bepaalde categorie woningen. Het gaat danom woningen die rond de waardepeildatum bij een verkoop waren betrokkenof die in een steekproef zijn geselecteerd. Door vergelijking bepaalt degemeente de waardering van de overige woningen.
WOZ-beschikking 1 jaar geldig
Je krijgt jaarlijks een WOZ-beschikking thuisgestuurd. Op dezeWOZ-beschikking staat de WOZ-waarde die de gemeente door taxatie heeftvastgesteld. De WOZ-beschikking is sinds 1 januari 2008 1 jaar geldig.Voor 1 januari 2008 was een beschikking 2 jaar geldig. Dankzij dejaarlijkse vaststelling is de WOZ-waarde actueler.
Nieuwe WOZ-beschikking aanvragen
Als de waarde van je woning om een gegronde reden mettenminste 5% is gedaald, kun je een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen.Schommelingen op de huizenmarkt zijn geen goede reden voor een nieuwebeschikking. De ontdekking van verontreinigde grond is dat bijvoorbeeldwel.
Je krijgt automatisch een nieuwe beschikking na eenwaardeverhoging van je woning door een grondige verbouwing waar je eenvergunning voor nodig hebt. Als je verhuist, kun je bij de gemeente voor je nieuwe huis de WOZ-beschikking opvragen. Deze beschikking geeft dandezelfde waarde aan als de beschikking die aan de vorige eigenaar wasgezonden. Tegen deze beschikking kun je bezwaar aantekenen en in beroepgaan.
Meer informatie WOZ-beschikking bij uw gemeente
Voor meer informatie over je WOZ-beschikking kun je contact opnemen met je eigen gemeente.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media