Huis kopen; de kosten

Woning kopen

Als je een huis koopt krijg je naast de hypotheek temaken met aankoopkosten en financieringskosten. Bovendien moet jebepaalde verzekeringen afsluiten en moet je jaarlijksonroerendezaakbelasting (OZB) betalen aan je gemeente. Houd er ookrekening mee dat onderhoudskosten aan je woning voor eigen rekening zijnwanneer je een koophuis hebt.
Aankoopkosten
De aankoopkosten bestaan onder andere uit het bedrag dat jeaan de makelaar betaalt (courtage), de eventuele bouwkundige keuring,taxatiekosten en de overdrachtskosten.
Bestaande woningen wordenmeestal verkocht voor ‘kosten koper’ (k.k.). Dat houdt in dat deoverdrachtsbelasting en de kosten van de transportakte voor rekening vande koper zijn. Bij nieuwbouwwoningen wordt meestal ‘vrij op naam’(v.o.n.) verkocht. In dat geval zijn de kosten die met de koop te makenhebben in de koopsom verwerkt.
Financieringskosten
Financieringskosten zijn de kosten die je maakt wanneer je eenhypotheek afsluit. Zo betaal je provisie aan de geldverstrekker en moet jede notaris betalen voor het opmaken van de hypotheekakte. Het gaathierbij dus om eenmalige kosten.
Verzekeringen
Je bent als huiseigenaar verplicht om een opstalverzekering afte sluiten. De opstalverzekering verzekert je woning tegen schade doorbijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Het gaat daarbij om schade aan hethuis zelf en niet om de inboedel. Als je een appartement koopt is hetgoed om te weten hoe het appartement verzekerd is. Een gezamenlijke VvEverzekering is relatief goedkoper dan een aparte opstalverzekering perappartement en het maakt afwikkeling van eventuele schadeclaimseenvoudiger.
Vaak moet je als huizenbezitter ook eenlevensverzekering afsluiten. Je bent niet verplicht om de verzekeringenaf te sluiten bij dezelfde partij als uw hypotheekverstrekker.
OZB
Als woningeigenaar ben je verplicht om OZB te betalen aan jegemeente. Hoeveel OZB je moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van jewoning. Sinds 2008 wordt de WOZ-waarde jaarlijks vastgesteld.
Erfpacht
In sommige gemeenten moet je ook erfpacht betalen. Erfpachthoudt in dat je gemeente de grond waar het huis op staat niet verkoopt,maar in erfpacht aan je uitgeeft. Je betaalt hiervoor een jaarlijksevergoeding, de canon. Met vragen hierover kun je terecht bij jegemeente.
Gevolgen voor uw belasting
Als je een woning koopt, heeft dat gevolgen voor de belastingdie je betaalt. Je moet jaarlijks een bedrag bij je inkomen optellen, heteigenwoningforfait. Meestal heb je ook fiscaal voordeel doordat dehypotheekrente en bepaalde kosten belastingaftrekbaar zijn. Meerinformatie hierover vindt je op de website van de Belastingdienst.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media