Koopsubsidie

Woning kopen

Koopsubsidie isbestemd voor starters op de woningmarkt die zonder koopsubsidie nauwelijks een eigenwoning kunnen kopen. Koopsubsidie houdt in dat de starter op dewoningmarkt een maandelijkse bijdrage in hypotheeklasten krijgt. Doorkoopsubsidie kan de starter bijvoorbeeld zijn huurhuis kopen, een welkome bijdrage dus.
Een voorwaarde voor koopsubsidie is echter dat de starter op de woningmarkt geen anderekoopwoning mag hebben gehad, en ook aan het eigen vermogen van destarter en de hoogte van de hypotheek zit een limiet. De subsidiekan niet meer worden aangevraagd na 1 januari 2012, wie een aanvraagdoet vóór deze datum kan nog 5 jaar koopsubsidie krijgen.
De voorwaarden

De Nationale Hypotheek Garantie moet de woning financiëren.
Eigen vermogen mag niet meer zijn dan € 20.315 (samen maximaal € 40.630).
Maximale koopsom is € 167.300 (hoogte is inkomensafhankelijk).
Hypotheek moet een rentevaste periode van in ieder geval 10 jaar hebben.
Je bent niet jonger dan 18 jaar.
Je bent geen huiseigenaar geweest in de afgelopen drie jaar

Woning kopen met koopsubsidie
De koopsubsidie is bedoeld voordíe starters die anders nauwelijks kans tot kopen zouden hebben. De maandelijkse bijdrag inhypotheeklasten kan zo’n 120 euro zijn. Dit is echter afhankelijk van de maximale hypotheek en het bruto maandsalaris.
Koopsubsidie of starterslening?
Zowel de koopsubsidie regeling als de starterslening regeling zorgenervoor dat je voordeliger een starterswoning kunt kopen. Er zijn welenkele praktische verschillen. Zo is bijvoorbeeld de koopsubsidie landelijkvastgesteld en verschilt de starterslening per gemeente.

Houdt er rekening mee dat de procedure voor het aanvragen van een koopsubsidie lang duurt en houdt er ook rekening mee dat hypotheekofferte en ontbindende voorwaarden verlengd moeten worden.
Laat in een voorlopige koopovereenkomst een voorwaarde opnemen dat je de overeenkomst kunt ontbinden wanneer je geen koopsubsidie krijgt.
Het is aan te raden om een langere termijn te nemen voor ontbindende voorwaarden i.v.m. de vertraging bij het aanvragen van koopsubsidie.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media