Waardering onroerende zaken (WOZ)

Woning kopen

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt datgemeenten ieder jaar de waarde van onroerende goederen, zoals woningen,taxeren. Verschillende overheden gebruiken deze WOZ-waarde bij deheffing van belastingen.
Welke belastingen voor WOZ
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de volgende belastingen:

Door de gemeente voor de onroerendezaakbelasting (OZB).
Door de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting.
Door de waterschappen bij de waterschapsomslag.

Toezichthouder WOZ
De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van deWet WOZ. Zij is een zelfstandig bestuursorgaan met eenpubliekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. De politiekeverantwoordelijkheid ligt bij de minister van Financiƫn.
Meer informatie WOZ
Voor meer informatie over de WOZ en de WOZ-waarde kun jecontact opnemen met uw gemeente. Je kunt ook kijken bij de veelgesteldevragen op de websites van de Waarderingskamer en van hetWOZ-informatiepunt.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media