Verkopen met restschuld

Woning verkopen

Het is mogelijk dat wanneer je je huis verkoopt, deze minder oplevert dan de hypotheek
die je had afgesloten. Je blijft dan met een restschuld zitten. Wanneer je
verwacht dat je met een restschuld komt te zitten, zorg er dan voor dat voordat
je met de verkoop van start gaat, je eerst met de hypotheek verstrekker een
afspraak maakt. Want het kan voorkomen dat de hypotheekverstrekker de verkoop
tegen houdt wanneer je hen niet informeert.
Hoe kan ik een restschuld voorkomen?
Je kunt een restschuld voorkomen door te gaan sparen voor je aflossing. Of je kunt
versneld aflossen, wanneer je van plan bent om versneld af te gaan losse,
informeer je hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker heeft namelijk
regels voor versneld aflossen en kunnen je anders een boete achteraf geven. Wel
zijn de hypotheek verstrekkers tegenwoordig heel wat makkelijk geworden in het
aanbieden mogelijkheden om versneld af te lossen.
Hoe kan ik mijn restschuld aflossen?
Er zijn verschillende manieren om je restschuld af te lossen.Zo kunje de restschuld betalen door deze mee te nemen in een nieuwe hypotheek.Welmoet je er rekening mee houden dat de nieuwe hypotheek maximaal maar 105%marktwaarde mag zijn en je inkomen moet natuurlijk toereikend zijn om dehypotheekte kunnen betalen.Ook kunje een lening afsluiten bij je familie. Wel raden we aan om alle voorwaardengoed vast te leggen op papier, om conflicten in de toekomst te voorkomen.Je kuntook een persoonlijke lening afsluiten, dit geldt dan als een soort extrahypotheek. Wel beperkt dat uiteindelijk je weer in de afsluiting van dehypotheek voor je nieuwe woning, want je hebt hogere maandelijkse lasten.Je kuntook een betalingsregeling treffen met je geldverstrekker, ook hier beperkt ditjeweer in de afsluiting van je nieuwe hypotheek.Eenandere optie is om de restschuld af te lossen met de tot de hypotheek behorendebankspaarrekening, levensverzekering en/of effectendepot. Wanneer jebijvoorbeeldeen spaarhypotheek hebt, kun je deze waarde gebruiken om derestschuld te verlagen.Normaal wordt de waarde aan na de overdrachtuitgekeerd, maar er zijn natuurlijkuitzonderingen mogelijk.
Restschuld en gedwongen verkoop
Het kan mogelijk zijn dat je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen en dat dehypotheek verstrekker je dwingt het huis te verkopen. Zorg er voor dat je op
tijd in gesprek gaat, zodat het niet uitloopt op een executieveiling, want
doorgaans levert een woning dan veel minder op. Het is verstandiger in gesprek
te gaan en op tijd je eigen woning in de verkoop te zetten. Wanneer je een
Nationale Hypotheek Garantie hebt afgesloten toen je de hypotheek afsloot, is
het verstandig om beroep op hen te doen. Zij kunnen je helpen met de verkoop en
het is zelfs mogelijk wanneer je aan de voorwaarden voldoet, dat je restschuld
wordt kwijt gescholden. Wanneer je geen NHG hebt moet je met de
hypotheekverstrekker om tafel om een betalingsregeling te treffen, in het
ergste geval kan deze zelfs beslag op je loon leggen.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@woningtotaal.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media